Ρουμανικά Ταχυδρομεία: Ρουμανία
You are here: Home \ Ρουμανικά Ταχυδρομεία
partner_postaromana

Τα Ρουμανικά Ταχυδρομεία είναι ο εθνικός ταχυδρομικός φορέας και ανήκει στο ρουμανικό κράτος, εκπροσωπούμενο από το Υπουργείο Επικοινωνιών και Πληροφορικής (75% των μετοχών) και το Ταμείο Ακινήτων (25% των μετοχών).

Τα Ρουμανικά Ταχυδρομεία ασκούν τη δραστηριότητά τους στον τομέα των ταχυδρομικών επικοινωνιών, με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη συνεργασία με ξένους ομοειδείς οργανισμούς προκειμένου να διεκπεραιώνουν διεθνώς τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος με αριθ. 31/2002 που εγκρίθηκε με το Ν. 642/2002 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις χορηγούμενες άδειες ή εξουσιοδοτήσεις.

Τα Ρουμανικά Ταχυδρομεία είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των καθολικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε σημείο της ρουμανικής επικράτειας, παρέχοντας τιμές προσιτές σε όλους τους πελάτες τους και σε υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Τα Ρουμανικά Ταχυδρομεία δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τύπου, προστιθέμενης αξίας, ως ανταγωνιστής και ασκούν παράλληλες δραστηριότητες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των κύριων στόχων της δραστηριότητάς τους με κερδοφόρους όρους, δηλαδή δραστηριότητες εξωτερικού εμπορίου, εφοδιασμού, έρευνας και τεχνολογίας καθώς και σχεδιασμού πληροφοριών, ιατρικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές και κοινωνικο-πολιτιστικές υπηρεσίες κλπ.