Περιγραφή του Σχεδίου: Σκοποί και Στόχοι
You are here: Home \ Περιγραφή του Σχεδίου

Το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της χρήσης πρακτικών παιχνιδιών και νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα παρέχουν στους υπαλλήλους των ταχυδρομικών οργανισμών τη δυνατότητα να εντοπίζουν, να αποκτούν, να διευρύνουν και να αυτο-αξιολογούν τις απαραίτητες ικανότητες που απορρέουν από τις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Στόχοι

Ως εκ τούτου, μέσω ενός καινοτόμου, ελκυστικού, διαδραστικού και βιωματικά δυναμικού εικονικού περιβάλλοντος, το σχέδιο αναμένεται να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

Ανάπτυξη των ικανοτήτων
Ανάπτυξη της ικανότητας των ταχυδρομικών υπαλλήλων (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις καθημερινές τους εργασίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών (δηλ. προώθηση προϊόντων, πωλήσεις, διαχείριση παραπόνων κ.λπ.)
Υποστήριξη των εργαζομένων
Υποστήριξη των εργαζομένων για την παροχή νέων, ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που εκμεταλλεύονται πλήρως το μέγεθος και την εμβέλεια του ταχυδρομικού δικτύου
Ενίσχυση της απασχολησιμότητας
Ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσω της απόκτησης νέων και βελτιωμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων
Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων της Πληροφορικής και του ρόλου τους στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών από πλευράς χρόνου, κόστους και ποιότητας
Πιστοποίηση των δεξιοτήτων
Πιστοποίηση των Δεξιοτήτων Εξυπηρέτησης Πελατών για υπαλλήλους front office.
ECVET Framework
Ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης με το πλαίσιο ECVET

Το σχέδιο παρακινείται από την πραγματοποίηση των δεξιοτήτων και των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης που προκύπτουν από τις ρυθμιστικές αλλαγές που οδήγησαν στην απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς της ΕΕ και τον αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ ταχυδρομικών φορέων, κυρίως όσον αφορά στη διαφοροποίηση και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι ταχυδρομικοί φορείς πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα μοντέλο προσανατολισμένο στον πελάτη, το οποίο λειτουργεί ως μια θετική εμπειρία για τον πελάτη, επιτυγχάνοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ελαχιστοποίηση των παραπόνων και διερεύνηση των αναγκών του.