Παραδοτέα
You are here: Home \ Παραδοτέα

Τα Πνευματικά Προϊόντα του Σχεδίου, ως τα πιο σημαντικά απτά παραδοτέα αυτού, είναι τα παρακάτω τέσσερα (4) προϊόντα:

1. IO1: Έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες για την εξυπηρέτηση των πελατών

Έκδοση σε Αγγλικά, Ελληνικά και Ρουμανικά

2. IO2: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση των πελατών

Έκδοση σε Αγγλικά, Ελληνικά και Ρουμανικά

3. IO3: Πακέτο Εκπαιδευτικών Εργαλείων για την εξυπηρέτηση των πελατών

Έκδοση σε Αγγλικά, Ελληνικά και Ρουμανικά

4. IO4: 3D Εκπαιδευτικό Σύστημα για εξυπηρέτηση πελατών

Software σε Αγγλικά, Ελληνικά και Ρουμανικά