Ομάδα Στόχος: Υπάλληλοι Θυρίδας
You are here: Home \ Ομάδα Στόχος

Το έργο απευθύνεται σε υπαλλήλους front office, οι οποίοι αποτελούν την κύρια δύναμη πωλήσεων καθώς και τα πρόσωπα επικοινωνίας με πελάτες. Η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων front office είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του εμπορικού σήματος του οργανισμού, την αύξηση του μεριδίου αγοράς, τη συλλογή αναγκών χρηστών και ανατροφοδοτήσεων καθώς και την εξυπηρέτηση και διαχείριση παραπόνων πελατών.

Ο κρίσιμος ρόλος των υπαλλήλων που εργάζονται σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών παρατηρείται όχι μόνο στις ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ΕΕ αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό τομέα που σχετίζεται με τις λιανικές πωλήσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών, απαιτώντας από τους υπαλλήλους να ανταποκρίνονται σε νέες απαιτήσεις καθ ‘όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

Transnational Scheme

Με βάση την επέκταση του κλάδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΕ, ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίσει κοινές προκλήσεις, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση ενός ευρέος και διεθνικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Τις ειδικές και συμπληρωματικές ικανότητες που κάθε διακρατικός εταίρος μπορεί να προσφέρει στο έργο, τόσο ως ταχυδρομικός φορέας όσο και ως πελάτης του ταχυδρομικού φορέα. Το σημείο αναφοράς θα είναι το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (EQF), το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των σεναρίων του σχεδίου που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των σοβαρών παιγνίων. Επιπλέον, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταίρων θα συμβάλλουν θετικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς, ικανοποιώντας τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές.

Ένα πιστοποιημένο διεθνές πρότυπο επαγγελματικής κατάρτισης στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω των υπαλλήλων θυρίδας ενισχύει την κινητικότητα και τη διαφάνεια (EUROPASS). Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν ή να υποστηριχθούν στρατηγικές συμμαχίες ή εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των διακρατικών εταίρων που θα έχουν αναπτύξει ένα αξιόπιστο ομοιογενές διεθνές δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών και αύξησης των πωλήσεων. Με μια σχετική προσαρμογή μετά το κλείσιμο του έργου, το εν λόγω πρότυπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση πρόθυμη να το εφαρμόσει.

Τη συν-αντίληψη των διαφορετικών προσεγγίσεων των εταίρων σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική κατάρτιση και τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων (ECVET). Μέσω της διαδικασίας της σύνθεσης, το τελικό ενισχυμένο αποτέλεσμα του σχεδίου θα προσφέρει μια διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική επάρκεια, η οποία θα προκύψει από έναν βιωματικό και ανθρώπινο τρόπο εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Την αξιοποίηση της ανταλλαγής εμπειριών που ενσωματώνει πολιτισμικές και άλλες ιδιαιτερότητες και συνδυάζει την επιχειρηματική και εταιρική κουλτούρα κάθε εταίρου (πιλοτική εφαρμογή). Με αυτόν τον τρόπο, οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών/πολιτών τους.