Κυπριακά Ταχυδρομεία: Κύπρος
You are here: Home \ Κυπριακά Ταχυδρομεία
partner_cypruspost

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Κυπριακά Ταχυδρομεία) υπάγεται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και διέπεται από τους νόμους περί ταχυδρομείων, Κεφάλαιο 303 και τον Κανονισμό Λειτουργίας περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τον Νόμο 2004 – 2013 περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (97/67 / ΕΚ, 2002/39 / ΕΚ και 2008/6 / ΕΚ).

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία απασχολούν 650 άτομα σε μόνιμη βάση. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ως Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, έχουν την ευθύνη για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, 5 ημέρες την εβδομάδα σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία, σε ομοιόμορφες και προσιτές τιμές, σεβόμενα ταυτόχρονα την κοινωνία και το περιβάλλον.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, εξυπηρετούνται μέσω ενός καλά οργανωμένου ταχυδρομικού δικτύου που αποτελείται από 54 ταχυδρομεία, 1026 ταχυδρομικά πρακτορεία, 1000 κουτιά συλλογής αλληλογραφίας και 32.000 ιδιωτικά ταχυδρομικά κουτιά, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ταχυδρομικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση είχαν αρνητικές επιπτώσεις στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, τα οποία, υπό τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που δημιουργούνται, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που απορρέουν από την ελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2013 και την εκτεταμένη ηλεκτρονική υποκατάσταση του παραδοσιακού επιστολόχαρτου. Παρά το αρνητικό αυτό περιβάλλον, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία αποσκοπούν στο να διατηρήσουν τον ηγετικό ρόλο τους, προσφέροντας υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες και ελκυστικές υπηρεσίες που εστιάζουν στην αφοσίωση των πελατών.