Μικρής διάρκειας κοινή δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού στην Αθήνα: Βιωματική εκπαίδευση
You are here: Home \ Νέα \ Μικρής διάρκειας κοινή δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού στην Αθήνα
3 March 2018 - 10:29, by , in Νέα, Comments off

Η εκπαίδευση των διευκολυντών διεξήχθη στην Αθήνα από τις 26/02/2018 έως τις 2/3/2018. Συνολικά επιλέχθηκαν και εκπαιδεύτηκαν 15 διευκολυντές από τους 3 συμμετέχοντες ταχυδρομικούς οργανισμούς, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας βιωματικής κατάρτισης διάρκειας 5 ημερών που φιλοξενήθηκε από τα ΕΛΤΑ. Ο ρόλος των διευκολυντών, οι οποίοι είναι έμπειρα στελέχη των ταχυδρομείων στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών, είναι να αντικαταστήσουν τον παραδοσιακό εκπαιδευτή και να λειτουργήσουν ως “προπονητές” για τους εκπαιδευόμενους καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εκπαίδευση των διευκολυντών περιλαμβάνει επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των πελατών καθώς και εξοικείωση με το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. Κατά τη διάρκεια της βιωματικής τους εκπαίδευσης, οι διευκολυντές ενήργησαν επίσης ως ηθοποιοί για τη μαγνητοσκόπηση των βιωματικών σεναρίων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της τελικής (εξέτασης) φάσης του προγράμματος κατάρτισης.

Οι διευκολυντές θα ενεργούν ως προπονητές για τους συναδέλφους τους στους αντίστοιχους οργανισμούς τους, καθοδηγώντας τους σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, επιλύοντας απορίες, ενθαρρύνοντάς τους να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θα μπορούν επίσης να εκπαιδεύσουν άλλους συναδέλφους τους, οι οποίοι, με την καθοδήγησή τους, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως συν-διευκολυντές.


About author: