Εκδήλωση Προόδου του έργου στην Αθήνα: Επισκόπηση Εκδήλωσης
11 October 2017 - 10:21, by , in Εκδηλώσεις, Comments off

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ex.Tra-3D», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 στην Αθήνα η 2η Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση του έργου. Εκτός από τους Έλληνες εταίρους όπως η SQLearn, που είναι ο συντονιστής εταίρος, συμμετείχαν επίσης τα ΚΕΚ ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ, ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και EUROCERT. Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθηκαν τα Ρουμανικά και Κυπριακά Ταχυδρομεία καθώς επίσης ο εταίρος που είναι υπεύθυνος για την βιωματική εκπαίδευση του έργου , η εταιρεία ” Inosalus “, που βρίσκεται στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των δύο επιτυχώς ολοκληρωμένων πνευματικών προϊόντων από την αρχή του έργου μέχρι τον Μάρτιο του 2017. Η παρουσίαση του ΚΕΚ ΕΛΤΑ, επικεντρώθηκε στα συνολικά αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του πρώτου Πνευματικού Προϊόντος για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων των ταχυδρομείων. Στη συνέχεια, τα ΚΕΚ ΕΛΤΑ παρουσίασαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου Πνευματικού Προϊόντος. Υπήρξε επίσης παρουσίαση της συμμετοχής και των προσδοκιών των εταίρων από το πρόγραμμα Erasmus +, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συνειδητοποιήσουν την προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης της Εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε ειδικά από την SQLearn για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του έργου. Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε μέχρι στιγμής, όπως webinars για ανανέωση γνώσης, ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης και εισαγωγικές ερωτήσεις για τον προσδιορισμό του προφίλ των εκπαιδευομένων.

Στο τελευταίο στάδιο της εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες και ιδιαίτερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς εκτός εταιρικού σχήματος, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους ώστε τα έως τώρα αποτελέσματα να μετασχηματιστούν σε εκπαιδευτικό υλικό για τους δικούς τους τομείς.

Εκμεταλλευόμενοι την εκδήλωση, το εταιρικό σχήμα πραγματοποίησε κλειστή εσωτερική συνάντηση μεταξύ των εταίρων, την επομένη της εκδήλωσης, προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα και να καθοριστούν χρονικά πλαίσια για τα επόμενα βήματα.

Με λίγα λόγια, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος βασισμένης σε σενάρια από την πραγματική επαγγελματική ζωή που ενσωματώνει τεχνικές σοβαρών παιχνιδιών και προσομοίωσης για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την εξυπηρέτηση των πελατών σε οργανισμούς που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες εφαρμογής σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό τομέα με προσανατολισμό στις υπηρεσίες.


About author: